KOMPETENCJE  I DOŚWIADCZENIE

Praktykę terapeutyczną z pacjentem indywidualnym, oraz z grupami prowadzę od roku 2006. Początkowo pracowałam w nurcie psychodynamicznym. Obecnie wykorzystuję metody psychologii zorientowanej na proces. Posiadam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych tymi metodami pod superwizją.

​Od 2001 roku zajmuje się działalnością naukowo – dydaktyczną na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Moja aktywność badawcza dotyczy głównie psychologii nieświadomości oraz różnych aspektów psychologii społecznej.

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk humanistycznych. Na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim w 2001 roku obroniłam rozprawę doktorską opartą na teorii psychoanalizy, pt. „Zjawisko władzy w myśli S. Freuda”.
W latach 2003 – 2007 przeszłam czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzony przez Oddział Nerwic Collegium medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, i atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zakończony uprawnieniem do wykonywania zawodu psychoterapeuty pod superwizją.

W 2007 roku, przystąpiłam do programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Program ten spełnia standardy „International Association of Process Oriented Psychology”, oraz wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

Obecnie mam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu do prowadzenia psychoterapii oraz warsztatów rozwojowych pod superwizją.

​Ukończyłam autorski, profesjonalny kurs hipnoterapii dr n. med. A. Daniłowa.

Budowałam również swoje kompetencje w ramach uczestnictwa w krótkoterminowych szkoleniach i warsztatach, ważniejsze z nich to: Winter Intensive Study Program  prowadzony przez Instytut C.G. Junga w Zurichu. Seminaria i wykłady dotyczyły kwestii związanych z interpretacją marzeń sennych i życia symbolicznego psyche;

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces, oraz członkiem Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą.

http://www.europeistyka.uni.wroc.pl/Pracownicy/PracownicyKonsultacje~1