Po wejściu do gabinetu, siadasz w wygodnym fotelu na przeciwko psychoterapeuty, i po prostu mówisz to, co ci przychodzi na myśl. Im mniej kontrolujesz przebieg myśli i emocji, tym lepiej. Możesz opowiedzieć, co jest dla ciebie w danym czasie ważne, z czym sobie nie radzisz, albo możesz w ciszy zagłębiać się w przepływające ci przed oczami obrazy, lub odczucia w ciele. Wszystko to jest w porządku.

Interpretacja marzeń sennych

Sygnały płynące z ciała, ze snów, czy fantazji poddane są podczas terapii głębszej interpretacji, odkrywając przed  Tobą drogę, którą możesz iść w zgodzie ze sobą.

Odgrywanie ról

Czasem odgrywanie ról, też pomaga odkryć prawdziwy cel konfliktu między partnerami, lub przyczyny blokad emocjonalnych w relacji.

​Rysunek terapeutyczny

Najważniejsze jest to, co dzieje się tu i teraz, i tym się podczas sesji zajmujemy. Rozmowa, jest podstawą psychoterapii. Jednak możesz też pokazać w mowie ciała, albo na rysunku to, co trudno ująć ci w słowach.